• Ważne telefony pomocowe

Bezpłatne numery pomocowe:

116 123 Kryzysowy Telefon Zaufaniapomoc psychologiczna dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, samotnych, cierpiących z powodu depresji, bezsenności i chronicznego stresu (codziennie od 14:00-22:00)

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym ( czynne całodobowo, 7 dni w tygodniu) 

A tutaj grafik dyżurów poszczególnych specjalistów w Centrum Wsparcia (psychiatra, prawnik pracownik socjalny) - DYŻURY

800 108 108 - linia fundacji Nagle Sami dla osób po stracie (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00-20:00)

22 668 70 00 - Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii - dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków (7 dni w tygodniu, 10:00-20:00)

600 070 717 - Całodobowy telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet doświadczających przemocy  (codziennie / całodobowo)